Mar 08 2012

Jesteśmy rodziną zakonną założoną przez Czcigodnego Ojca Luisa Amigó y Ferrer OFMCap w Sanktuarium NMP z Montiel, w Benaguacil w Walencji (Hiszpania), dnia 11 maja 1885r.

Jesteśmy siostrami, które czują się wzywane przez Ducha Jezusa Chrystusa, aby żyć z Nim i tak, jak On, aby służyć braciom w świecie.

Sposobem życia, który charakteryzuje nas w Kościele jako Kapucynki Tercjarki jest naśladowanie Jezusa Chrystusa - jako siostry mniejsze, za przykładem św. Franciszka z Asyżu, który czuł się „ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.

Życiem wiary dzielimy się w małych wspólnotach wzorowanych na Świętej Rodzinie z Nazaretu, której poświęcone jest całe zgromadzenie i która jest dla nas przykładem. W ten sposób realizujemy w życiu codziennym marzenie naszego O. Założyciela: „Dbajcie o głęboką jedność pomiędzy wami, bo właśnie w niej kryje się tajemnica waszej siły”.

Cechy charakterystyczne naszego życia to radość i prostota w relacjach, w przyjmowaniu bliźnich, gościnność oraz zaufanie Bożej Opatrzności, które tak mocno wyróżniało O. Luisa Amigó.

Życie wiary karmi się Eucharystią, która jest centrum naszego życia osobistego i wspólnotowego, nieustannym słuchaniem słowa Bożego, modlitwą liturgiczną i osobistą relacją z Jezusem Chrystusem. To On jest Centrum i Panem historii. To On pozwala nam spoglądać na świat kontemplacyjnym wzrokiem i dostrzegać znaki czasów.

Postać Maryi jest również obecna w naszej duchowości. Ona jak promień oświetla radosne przeżywanie naszej konsekracji zakonnej.

W Niej znajdujemy wzór jak odpowiedzieć na powołanie Pana.