Mar 08 2012

Żywy charyzmat dla żywego Kościoła w cierpiącym społeczeństwie, gdzie potrzeby najbiedniejszych są od początku istnienia Zgromadzenia jego powołaniem. Pragniemy odpowiedzieć na nie jak Dobry Pasterz z miłością, z oddaniem i poświęceniem aż do ofiary życia…dla tych, którzy nie potrafią marzyć, którym zabrano godność, chleb i wykształcenie, dom i ciepło rodzinne, lub którzy stracili sens życia i nie liczą się dla nikogo, jako Kapucynki Tercjarki chcemy być posłankami niosącymi miłosierdzie i miłość Boga, obronę sprawiedliwości, integralności człowieka i przyrody. Pragniemy stać się budowniczymi Pokoju w każdym miejscu, w którym jesteśmy obecne.

  • W edukacji dzieci i młodzieży, przyszłych budowniczych społeczności bardziej ludzkiej, braterskiej i solidarnej.
  • W profilaktyce i reedukacji dzieci w sytuacji ryzyka, umożliwiając im harmonijny rozwój osobowości.
  • Podkreślając wartości kobiet i rodzin.
  • Z chorymi i cierpiącymi
  • W działalności duszpasterskiej Kościoła i na terenach misji Ad Gentes.

Czujemy się Kościołem, angażując się w dzieło wcielania Chrystusa w historię, świadczymy o nowej formie obecności, miłości i dzielenia się, współpracując w ten sposób w tworzeniu społeczności, w której ludzie traktują siebie jak siostry i bracia.