Mar 08 2012

Meczenstwo Siostr: Rosario de Soano, Serafina de Ochovi,Francisca de Rafaelbunol

W dniu 18 lipca 1936r. wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, która trwała aż do kwietnia 1939r. Charakteryzowała się krwawymi prześladowaniami religijnymi i nienawiścią do wiary. W konsekwencji profanowano i palono świątynie, zmarło wielu biskupów, zakonników i zakonnic oraz laików tylko z tego powodu, że przyznawali się do wiary.

W tej plejadzie męczenników znalazły się siostry Rosario, Serafina i Francisca, które w tym momencie znajdowały się na czele Zgromadzenia i nie bały się wyznawać swojej wiary.

Były zobowiązane opuścić klasztor i schronić się w prywatnych domach. W dniu 21 sierpnia 1936r. zostały aresztowane i zmuszone do ciężkich prac. Były źle traktowane, poniżane i szykanowane. Następnego dnia Rosario i Serafina zostały rozstrzelane na drodze do Puzol. Siostra Rosario, mężna aż do męczeństwa, skierowała się w stronę swojego oprawcy, zdjęła obrączkę i powiedziała: "WEŹ, DAJĘ CI TO NA ZNAK, ŻE CI PRZEBACZAM". Milicjant wrócił wzruszony mówiąc: "Zabiliśmy świętą, zabiliśmy świętą".

Siostra Francisca po przejściu przez upokorzenia i cierpienia została rozstrzelana 27 września na cmentarzu w Gilet. Przed przyjęciem dobijającego strzału powiedziała do swoich oprawców: "POCZEKAJCIE CHWILĘ, POWIEM WAM KILKA SŁÓW, NIECH BÓG WAM PRZEBACZY, JAK JA WAM PRZEBACZAM" i wołając "NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL" umarła okryta chwałą.

Rosario, Serafina, Francisca sprowadziły swoje życie do realizacji powołania do najwyższej miłości Boga i do służby bliźnim, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Ponieważ przeżywały swoje powołanie do miłości Boga we wszystkim, pobudzają nas dzisiaj do naśladowania drogi, która daje pokój i pełnię, Jezusa Chrystusa.

IŚĆ ZA NIM... bez oglądania się za siebie, z oczyma utkwionymi w Jezusa Ukrzyżowanego... z sercem płonącym miłością... iść … bez innego światła ani przewodnika niż miłość… miłość aż do męczeństwa.

Rosario, Serafina, Francisca … odkryły, że prawdziwe szczęście znajduje się w Bogu i tylko w Nim, i że prawdziwa mądrość polega na rozpoznaniu w Nim Władcy i Pana wszystkiego … zrozumiały, że nadzieje świata mijają i że tylko Bóg trwa… doświadczyły, że tylko Bóg wypełnia duszę i wypełnia ją całkowicie. Dlatego były szczęśliwe mogąc przez męczeństwo dać świadectwo swojej silnej wierze, wytrwałej nadziei i bezwarunkowej miłości.

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał.” (J 15, 16)

Mitosé przynagla nas do ofiary z zicia