Mar 08 2012

Amigoniański Ruch Świeckich – ARŚ – powstał jako międzynarodowe publiczne stowarzyszenie uznane przez Kościół w roku 2002. Wcześniej działał w formie różnych grup amigoniańskich, które dzieliły charyzmat i misję Sióstr Kapucynek Tercjarek. (Nazwa „amigoniański” pochodzi od nazwiska założyciela zgromadzenia O. Luisa Amigó).

Ruch ten włącza się w dużą rodzinę amigoniańską, tworzoną przez osoby sympatyzujące, współpracujące i zobowiązujące się do przeżywania swojego chrześcijaństwa w oparciu o charyzmat O. Luisa Amigó, razem z dwoma zgromadzeniami założonymi przez niego: Siostrami Kapucynkami Tercjarkami od Św. Rodziny i Ojcami Kapucynami Tercjarzami od Matki Boskiej Bolesnej. W ten sposób ruch odpowiada na wezwanie Kościoła, który zaprasza nas do dzielenia się i ubogacania charyzmatami, których Duch Św. udziela dla wspólnego dobra.

Tozsamosc

Amigonianie świeccy są chrześcijanami powołanymi przez Ducha Świętego, aby w stanie laikatu naśladować Jezusa Chrystusa na sposób proponowany przez O. Luisa Amigó.

Modelem ich życia jest Rodzina z Nazaretu. Jak ona żyją w postawie rozdawanej miłości, współodpowiedzialności, radości i służby, dając swoim życiem świadectwo miłości Boga i braci.

Misja

Zobowiązanie apostolskie to jedno z ważnych wymagań, które stawiają sobie Świeccy Amigonianie. Przyjmując powszechne powołanie do świętości, uobecniają Jezusa Chrystusa w społecznościach, w których żyją, biorąc aktywnie udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła i wypełniając w ten sposób zobowiązanie płynące ze chrztu.

W kontekście społeczno-politycznym, w którym żyją jako „Pastuszkowie Dobrego Pasterza”, wyrażają swoim sposobem bycia postawę miłości miłosiernej Boga, tak jak proponuje nam to Ojciec Luis Amigó. Czynią to szczególnie względem najuboższych, a wśród nich względem dzieci i młodzieży. Dbają o obronę sprawiedliwości i praw człowieka, będąc w ten sposób budowniczymi pokoju w swoim środowisku rodzinnym i społecznym.

Duchowosc

Ich duchowość czerpie inspirację i siłę z rozważanego codziennie Słowa Bożego, regularnego przestępowania do sakramentów, miłości do NMP, nauki Kościoła i duchowości franciszkańsko-amigoniańskiej.

Wszyscy członkowie rodziny: mężczyźni, kobiety, dzieci są przyjmowani do ARŚ.

Każda grupa wypełnia swoje zobowiązania adekwatnie do wieku i możliwości swoich członków.

Dlaczego nie zjednoczyć naszych marzeń, projektów i wysiłków, by stać się świadkami Jezusa w świecie?