Mar 08 2012

Jesteśmy rodziną zakonną założoną przez Czcigodnego Ojca Luisa Amigó y Ferrer OFMCap w Sanktuarium NMP z Montiel, w Benaguacil w Walencji (Hiszpania), dnia 11 maja 1885r.

Jesteśmy siostrami, które czują się wzywane przez Ducha Jezusa Chrystusa, aby żyć z Nim i tak, jak On, aby służyć braciom w świecie.

Sposobem życia, który charakteryzuje nas w Kościele jako Kapucynki Tercjarki jest naśladowanie Jezusa Chrystusa - jako siostry mniejsze, za przykładem św. Franciszka z Asyżu, który czuł się „ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.

Życiem wiary dzielimy się w małych wspólnotach wzorowanych na Świętej Rodzinie z Nazaretu, której poświęcone jest całe zgromadzenie i która jest dla nas przykładem. W ten sposób realizujemy w życiu codziennym marzenie naszego O. Założyciela: „Dbajcie o głęboką jedność pomiędzy wami, bo właśnie w niej kryje się tajemnica waszej siły”.

Cechy charakterystyczne naszego życia to radość i prostota w relacjach, w przyjmowaniu bliźnich, gościnność oraz zaufanie Bożej Opatrzności, które tak mocno wyróżniało O. Luisa Amigó.

Życie wiary karmi się Eucharystią, która jest centrum naszego życia osobistego i wspólnotowego, nieustannym słuchaniem słowa Bożego, modlitwą liturgiczną i osobistą relacją z Jezusem Chrystusem. To On jest Centrum i Panem historii. To On pozwala nam spoglądać na świat kontemplacyjnym wzrokiem i dostrzegać znaki czasów.

Postać Maryi jest również obecna w naszej duchowości. Ona jak promień oświetla radosne przeżywanie naszej konsekracji zakonnej.

W Niej znajdujemy wzór jak odpowiedzieć na powołanie Pana.

Mar 08 2012

Młode dziewczyny, które czują powołanie, by naśladować Jezusa Chrystusa jako Kapucynki Tercjarki, inicjują w swoim środowisku i rodzinie proces poznawania Zgromadzenia. Towarzyszy im w tym jedna z sióstr. Mają na tym etapie możliwość doświadczenia życia we wspólnocie sióstr.

Dopo questa prima tappa di discernimento vocazionale, chi desideri confrontarsi con la nostra vita “piú dal di dentro”, viene accolto in una comunità formativa, per un periodo che puó andare da uno a due anni e si chiama Postulandato.

Jeżeli po tym czasie dziewczyna z pomocą sióstr rozezna u siebie powołanie i chce na nie odpowiedzieć, rozpoczyna POSTULAT trwający rok do dwóch lat, żyjąc w tym czasie we wspólnocie formacyjnej. Na tym etapie stara się ona rozeznać jasno swoje osobiste powołanie do naśladowania Jezusa Chrystusa, pogłębić znajomość siebie samej, Zgromadzenia i własnej zdatności do bycia Kapucynką Tercjarką. Towarzyszą jej w tym i wspomagają siostra mistrzyni i wspólnota. Po tym intensywnym etapie, w którym umocniła swoje powołanie jako człowieka i chrześcijanina, postulantka przechodzi do następnego specyficznego etapu formacji:NOWICJATU, który trwa 2 lata. Etap ten jest bazą dla następnych. Tu uczy się stawiać Boga w centrum swojego życia, tu poznaje Jezusa Chrystusa i pogłębia swoją relację z Nim, przyswaja sobie charyzmat i duchowość Zgromadzenia oraz przygotowuje się do konsekracji zakonnej. Kiedy jest zdecydowana, w sposób wolny i radosny, na jeden rok składa profesję oraz zobowiązuje się do życia ślubami posłuszeństwa, ubóstwa i czystości.

Dopo questo tempo che l’aiuterà a maturare umanamente e spiritualmente ed a rendere piú solidi i fondamenti della sua vocazione, la giovane che vuole continuare il cammino, inizia una nuova tappa formativa, molto intensa e specifica che si chiama Noviziato e che dura due anni.

W ten sposób rozpoczyna nowy etap formacji – JUNIORAT. Trwa on 6 lat od złożenia pierwszych ślubów zakonnych, które odnawia się co roku aż do ślubów wieczystych.

Jest to czas w którym juniorystka, odpowiadając na działanie Ducha Świętego, troszczy się odpowiedzialnie o wzrastanie w doskonałości. Umacnia także w dalszym ciągu swoje powołanie i pogłębia formację, a jednocześnie doświadcza życia wspólnotowego, gdzie dzieli z pozostałymi siostrami wiarę i misję, którą się jej powierza.

Formacja Kapucynki Tercjarki trwa przez całe jej życie, aby w ten sposób mogła ona odpowiadać na ciągle nowe wołanie Pana. Pogłębienie własnego powołania odbywa się cały czas, a w sposób szczególnie intensywny w organizowanych regularnie okresach odnowy.

Codzienna modlitwa, kontemplacja, Eucharystia, życie we wspólnocie siostrzanej i praca z najuboższymi - jako siostry mniejsze bazujące na duchowości franciszkańsko-amigoniańskiej - są fundamentami, na których budowana jest nasza wielkoduszna odpowiedź, którą każdego dnia i w każdej sytuacji próbujemy dawać Panu i braciom.

Jeśli jesteś młoda, jeśli chcesz nadać sens swojemu życiu, jeśli osoba Jezusa Cię fascynuje, jeśli chcesz całkowicie oddać siebie na służbę biednym, skontaktuj się z nami przez „linki”na tej samej stronie.

Strona 2 z 2